Skatteverkets egna information om ROT-avdrag

Skattereduktion för husarbete

Utskriftsvänlig version av Skatteverkets folder SKV 323 utgåva 1, utgiven i maj 2009.

Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushållsarbete (f.d. hushållsnära tjänster) och ROT-arbete (de ROT-tjänster som fanns tidigare) genom fakturamodellen. Tjänsterna kallas med ett gemensamt ord för husarbete.

Vad är husarbete?

Följande räknas som husarbete:
• reparationer och om- och tillbyggnad
• städning och klädvård
• visst trädgårdsarbete
• barnpassning och annan omsorg och tillsyn.

Husarbetet delas in i hushållsarbete och ROT-arbete (ROT = reparation, ombyggnad, tillbyggnad) men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. Skattereduktion för ROT-arbete kräver dock att man äger det småhus eller den bostadsrätt eller ägarlägenhet som tjänsten utförs i eller i anslutning till.

På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Hur stor är skattereduktionen?

Om man köper husarbete för upp till 100 000 kronor per år behöver man bara betala hälften av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket enligt fakturamodellen till företaget som utför arbetet. Man får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Vad ska företaget göra?

Så här går det till om ditt företag säljer husarbete till någon som vill ha skattereduktionen:
1. Du kommer överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras.

2. Du ber kunden om namn, adress, person- eller samordningsnummer och, om det gäller ROT-arbete, uppgift om att kunden äger och bor i småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten där arbetet ska utföras.

3. Du frågar om kunden har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket. Du kan också be kunden om information från Skatteverket, där det framgår hur mycket kunden dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.

4. Du utför arbetet.

5. Du tar betalt av kunden för halva arbetskostnaden (eller mer om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor).

6. Du fakturerar kunden eller tar betalt kontant mot ett kvitto.

7. Kunden betalar.

8. Du begär resterande del av beloppet från Skatteverket.

9. Skatteverket betalar ut pengarna till ditt företag, normalt inom tio dagar. Du får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om vi inte kan betala ut pengarna får du ett beslut om det, som du kan överklaga.

Vad ska kunden göra?

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:
1. Du kommer överens med företaget om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa företaget information om hur mycket du dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.

2. Du ber om företagets namn, adress, person-, samordnings- eller organisationsnummer och F‑skattsedel. Företaget måste ha F-skatt för att du ska kunna få skattereduktionen.

3. Företaget utför arbetet.

4. Du betalar företaget för halva arbetskostnaden ( eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor ). Resterande del får företaget av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.

5. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.

6. Nästa år står det förtryckt på din självdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Vem kan få skattereduktionen?

För att kunna få skattereduktion för husarbete måste man
• fylla minst 18 år det år man köper husarbetet
• vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kommande e-tjänst för husarbete

Skatteverket planerar att starta en e-tjänst för husarbete under hösten 2009. Mer information kommer att finnas på webbplatsen längre fram.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kan du besöka vår webbplats på
www.skatteverket.se eller 
ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

  • 18th mar, 2015