Information ROT-avdrag

ekhagen 2(1)Här berättar vi hur ROT avdraget är till din fördel när vi gör en Fina Tak behandling hemma hos dej. Vi har även lagt till Skatteverkets egna uppgifter i en flik till vänster om du vill fördjupa dej ytterligare vilka regler som gäller just nu.

Hur beräknas skattereduktionen?

A. Reduktion medges 30% av arbetskostnaden  inkl moms. (Material, utrustning, resor räknas inte med. )

 

B. Skattereduktion kräver att skatt finns att reducera.

Enkelt förklarat:

Vi utför arbete-

Skickar faktura till kund på beloppet-rotavdraget.

När kund betalat fakturan-avdrag, kan sedan företaget (vi) söka ersättning hos skatteverket.

Förutsatt att personen står som ägare och att utrymme finns, betalar skatteverket ut ROT-avdraget till företaget (Finatak).

Om det ej finns utrymme för att söka avdrag (maxgräns har redan uppnåtts inom aktuellt kalenderår) får vi avslag på vår ansökan. Då åläggs kunden att betala den delen som motsvarar ROT-avdraget.

Begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om:

1. Säljarens (Fina Taks) namn, adress och organisationsnummer.

2. Köparens personnummer.

3. Debiterad ersättning för HUS tjänster, betalt belopp, den dag som betalningen kommit säljaren (Fina Tak) tillhanda.

4. Det belopp som säljaren (Fina Tak) begär från Skatteverket.

5. Småhusets eller ägarlägenhetens beteckning eller om arbetet är utfört i en bostadsrätt uppgift om lägenhetens beteckning och föreningens organisationsnummer. 

6. Hela arbetet måste inte vara slutfört. Delbetalning/ a-konto är ok.

7. Tillgodoräknas i den ordning som ansökningar registreras hos Skatteverket. Då max 50.000kr per person och år gäller, kan det bli så att en hantverkare kan bli utan ersättning om köparen redan tagit ut sin ”kvot” på 50.000kr. Därför reserverar sej Fina Tak för att begära full betalning av kunden i efterhand om det skulle bli några misstag som gör att ersättning av någon anledning inte erhålls från Skatteverket. 

8. Köparen kan närsom helst få ett utdrag från Skatteverket hur mycket av de 50.000kr som använts för att undvika restbelopp att betala in.

9. Köparen får meddelande när preliminär skattereduktion tillgodoräknats.

10. Utbetalning till säljaren (Fina Tak) gör först när arbetet utförts och betalats. Detta innebär att längre kredit tid (betalningsvillkor vid faktura kund) än 10 dagar netto är omöjligt.

  • 18th mar, 2015